W  naszym przedszkolu pracuje kadra wykwalifikowanych nauczycieli:

 

Dyrektor: ALICJA NAWRACAŁA

Aneta Malińska – nauczyciel przedszkola

Paulina Dobroszczyk – nauczyciel przedszkola

Honorata Antkowiak – nauczyciel przedszkola

Agata Borowiak – nauczyciel przedszkola

Beata Krzeminska – nauczyciel przedszkola

Magdalena Fórmaniak – nauczyciel przedszkola

Sandra Kujawa – nauczyciel przedszkola

Beata Płończak – nauczyciel przedszkola

Angelika Tomaszewska – nauczyciel przedszkola

Angelika Grządzielewska – nauczyciel przedszkola

 Ewa Matuszak – nauczyciel przedszkola, nauczyciel religii

Izabela Lammel – nauczyciel przedszkola, specjalista terapii pedagogicznej, nauczyciel języka angielskiego

Milena Włodarczak – nauczyciel przedszkola

Aleksandra Gaweł-Ciaciek  – nauczyciel przedszkola

 POMOC NAUCZYCIELA

Danuta Dostatnia

Marlena Sut

Agnieszka Juskowiak

Izabela Przyjemska