Prosimy o zgłaszanie pobytu dziecka w żłobku na okres letni do dnia 12 czerwca. Karta zgłoszeniowa znajduje się na stronie internetowej w zakładce dokumenty.

Od poniedziałku 01.06.2020r. wznawiamy normalne godziny funkcjonowania przedszkola i żłobka.

Bardzo prosimy o zgłaszanie chęci przyprowadzania dzieci do żłobka od 22.05.2020r. do wychowawcy grupy.

 

Środa XXI Sp. z o.o. informuje, iż prowadzone przez spółkę przedszkola i żłobki tj.:
Niepubliczne Przedszkole „Osiedlowe Skrzaty”, ul. Kościuszki 12, 63-000 Środa Wlkp.
Niepubliczne Przedszkole „Krasnal Hałabała”, ul. Staszica 10, 63-000 Środa Wlkp.
Niepubliczne Przedszkole „Krasnal Hałabała”, ul. Górki 5, 63-000 Środa Wlkp.
Niepubliczne Przedszkole „Krasnal Hałabała”, ul. Kosynierów 2, 63-000 Środa Wlkp.
Niepubliczne Przedszkole „Kasztanowy Ogród”, ul. 17 Września 10, 63-000 Środa Wlkp.
Niepubliczne Przedszkole „Kasztanowy Ogród”, ul. Dąbrowskiego 50, 63-000 Środa Wlkp.
Niepubliczne Przedszkole „Kasztanowy Ogród”, ul. Szarytek 2, 63-000 Środa Wlkp.
Niepubliczny Żłobek „Kasztanowy Ogród”, ul. Szarytek 2, 63-000 Środa Wlkp.
Niepubliczny Żłobek „Krasnal Hałabała”, ul. Staszica 10, 63-000 Środa Wlkp.
❗️❗️➡️zostaną otwarte 18.05. br.⬅️❗️❗️
Dzieci będą przyjmowane do placówek zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz procedurami placówek.
Informacje dla rodziców będą zamieszczone na stronach internetowych przedszkoli i żłobków.

OPŁATA ZA ŻŁOBEK

135+50=185zł opłata za kwiecień z tego 135zł otrzymają Państwo zwrotu z MALUCHA+ szczegóły na stronie Stołówek Gminnych

Wobec wzrastającej liczby zachorowań wywołanych rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 na   terenie   naszego   kraju Minister   Edukacji   Narodowej wprowadził  czasowe  ograniczanie funkcjonowania szkół  i  placówek oświatowych (początkowo na okres  od 11 do 25 marca 2020 roku z późniejszym jego wydłużeniem na okres od 25 marca do 10 kwietnia 2020 r.)

 

Drodzy Rodzice,
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informuje, że w otwartym konkursie ofert na finansowe wspieranie instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2020 moduł 2 (zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 tworzonych przez jednostki samorządu terytorialnego z udziałem środków z wcześniejszych edycji programu „MALUCH+”) wpłynęły oferty od 721 instytucji samorządowych dotyczące 25 358 miejsc opieki (z wyłączeniem dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki) oraz 396 miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki. Kwota dofinansowania, zgodnie z zasadami programu, miała być znana na etapie rozstrzygnięcia konkursu.
Wszystkie oferty złożone przez gminy i zweryfikowane przez wojewodów uzyskały dofinansowanie.


Przeciętna miesięczna wysokość dofinansowania na 1 miejsce opieki wynosi 135 zł.

 

Oferujemy Państwu rabaty na opłatę za pobyt dziecka w niepublicznym żłobku:

– 50% przy drugim dziecku w placówce

– 25% dla rodzin, które posiadają  Kartę Dużej Rodziny „Wielgachnej Famuły”