Naszym zadaniem jest stworzenie poprzez zabawę miejsca do rozwoju społecznego, emocjonalnego, ruchowego i poznawczego.

Chcemy, by dzieci:
– potrafiły wykorzystać posiadane umiejętności o otaczającym je świecie;
– potrafiły współpracować w grupie;
– przestrzegały zasad bezpieczeństwa, higieny i dbałości o zdrowie;
– miały poczucie przynależności do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej;
– posiadały wrażliwość muzyczną i estetyczną;
– były otwarte na nowe wyzwania.​

Realizacja podstawy programowej
W naszym przedszkolu realizujemy program „Nasze Przedszkole” MAC Edukacja Małgorzaty Kwaśniewskiej i Wiesławy Żaba- Żabińskiej. Zachęcamy do zapoznania się z jego założeniami.

Pracę z dziećmi wspieramy wykorzystując:
– Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne;
– Matematykę Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej;
– Metodę Dobrego Startu Marty Bogdanowicz;
– Metodę Wychowania Muzycznego Carrla Orffa;
– Gimnastykę twórczą Rudolfa Labana;
– Metodę Kinezjologii edukacyjnej Paulla Dennisona;
– Bajkoterapię;
– Elementy muzykoterapii;
– Elementy pedagogiki Marii Montessorii.

Wycieczki tematyczne
Czy słonko świeci czy wietrzyk wieje staramy się zwiedzać naszą małą ojczyzne. Zgodnie z kalendarzem wydarzeń i miesięcznym planem zajęć organizujemy wycieczki tematyczne. Dają one możliwość rozwijania właściwego stosunku do przyrody, do pokazania dzieciom przemian zachodzących w przyrodzie, do zapoznania z pracą ludzi w różnych zawodach. Dobrze prowadzone i odpowiednio wykorzystane wycieczki przyczyniają się do rozwoju spostrzegawczości.

Każdą wolną chwile między zajęciami staramy się natomiast spędzać w ogrodzie przedszkolnym.

Przygoda ze sztuką
Co roku organizujemy spotkania z najbliższymi naszych dzieci, by uczcić ich święto (Dzień Mamy i Taty, Dzień Babci i Dziadka). Staramy się wówczas przygotować kilka piosenek i wierszyków, a czasem nawet mały spektakl, by razem poświętować. W naszym przedszkolu myślimy przede wszystkim jednak o naszych podopiecznych organizując DZIEŃ DZIECKA. Co roku pamięta o nas Zajączek Wielkanocny, a gdy jesteśmy grzeczni to i Mikołaj i Gwiazdor. W miarę możliwości staramy się również sami zagościć jako widz w kinie oraz gościnie przyjąć aktorów z przedstawieniem teatralnym.

Ogród przedszkolny
Posiadamy duży, przestronny plac zabaw bezpośrednio przylegający do budynku przedszkola. Dzięki swej wielkości daje on dzieciom możliwość jednoczesnej zabawy w piaskownicy, na huśtawkach, ale też odpoczynku w zacisznym miejscu.